موقعیت فعلی:تیم فنی >> مرور کردن
ξ AO mingy i (مهندس ارشد)
زمان:2022-02-14  مرور کردن:

ξ AO mingy i (مهندس ارشد)


رشته سردخانه دانشگاه جنوب شرقی، نزدیک به 20 سال سابقه در صنعت تبرید، با تجربه غنی تئوری و عملی. مسلط به طراحی و بهینه سازی انواع سیستم های تبرید پیچیده.