موقعیت فعلی:تیم فنی >> مرور کردن
وانگ (مشاور فنی)
زمان:2022-02-14  مرور کردن:

وانگ (مشاور فنی)


دکترای آکادمی علوم چین، دانشیار، استاد راهنما. محقق بریتانیایی (CSC ملی)، کارشناس بررسی بنیاد ملی علوم طبیعی چین، و عضو موسسه آمریکایی مهندسین برق و الکترونیک (IEEE). جهت تحقیق: طراحی/حساس/اندازه گیری/درایو/کنترل سیستم مکانیکی محرک پیزوالکتریک، سیستم مکانیکی میکرو/نانو، درایو و موقعیت یابی میکرو/نانو، دینامیک مکانیکی، کنترل حرکت با عملکرد بالا، کنترل ردیابی با دقت بالا، شناسایی بر اساس هوش مصنوعی و کنترل، کنترل حرکت میکرو نانو بازوی رباتیک، سیستم کنترل تعبیه شده بر اساس DSP/FPGA و غیره.