موقعیت فعلی:تیم فنی >> مرور کردن
Yong GangL i (مهندس مکانیک)
زمان:2022-02-14  مرور کردن:

Yong GangL i (مهندس مکانیک)


پیشینه اصلی مکانیک، بیش از 10 سال تجربه در طراحی ماشین آلات اتوماسیون در مقیاس بزرگ.