موقعیت فعلی:اخبار >> مرور کردن
تست خشک کن انجمادی خلاء برای گل
زمان:2021-11-24  مرور کردن:

تست خشک کن انجمادی خلاء برای گل


مدل: HXD-0.1

ظرفیت: 3 ~ 4 کیلوگرم / دسته

استفاده: استفاده خانگی، آزمایش


تست خشک کن انجمادی خلاء برای گل

تست خشک کن انجمادی خلاء برای گل

تست خشک کن انجمادی خلاء برای گل

تست خشک کن انجمادی خلاء برای گل

تست خشک کن انجمادی خلاء برای گل